Mimarların hazırladığı projelerin ardından inşaat mühendisleri tarafından da tasarlanan taşıyıcı sistemleri gösteren, betonarme, yığma, çelik gibi yapıların türlerine göre belirlenen, tüm kat ve çatı planları, kesitleri, detayları ve hesaplarından oluşan inşaat projeleri, bina ruhsatının alınabilmesi için önemlidir. Bu hesaplamalar sırasında, zeminin fiziksel özellikleri, zemin-temel-yapı etkileşimi ve temel tasarımı da dahil olmak üzere, standartlara ve bakanlıkça yayınlanan "Zemin ve Temel Etüdü Raporlarının Hazırlanmasına İlişkin Esaslar" a uyulur. İnşaat mühendisleri, kat planlarını döşeme üstünden keserek yukarıdan bakan bir perspektifte ifade eder.

Statik projeler, inşaat mühendisleri odasından yetki belgesi almış olan statik proje firmaları tarafından hazırlanır ve mimar koordinasyonunda mimari, statik, mekanik ve elektrik projelerinin onaylanması ile birlikte ilgili belediyeden onay alınarak bina ruhsatı alınır. Taşıyıcı sistem malzemesinin betonarme ya da çelik olmasına göre değişen statik projeler, temel, döşeme, teçhizat planları, kolon aplikasyonu, temel ve döşeme kiriş açılımları gibi detayları içerir. Bu hesaplarda demir boyu, çapı, adeti ve konumları gibi önemli ayrıntılar da yer alır ve proje ölçü birimi olarak cm kullanılırken, demir çapları mm olarak ifade edilir.

Fiyat Teklifi Al